విమానంలో 5.3 టన్నుల కోవిడ్‌ కిట్లు

ప్రత్యేక వాహనాల్లో కోవిడ్‌ వైద్యశాలలకు తరలింపు గన్నవరం: కోవిడ్‌ చికిత్సలో వినియోగించే మెడికల్‌కిట్లు చేరుకున్నాయి. 5.3మెట్రిక్‌ టన్నుల మెడికల్‌ కిట్లు న్యూడిల్లీ నుండి ఎయిరిండియా ప్రత్యేక విమానంలో

Read more