కోవిడ్‌-19 వైద్యపరీక్షలు-2

ఆరోగ్య భాగ్యం ఆంటిజెన్‌ టెస్ట్‌ : వైరస్‌ ఉపరితలంపైనున్న ప్రత్యేకమైన ప్రోటీన్స్‌ని బట్టి ఈ టెస్ట్‌ చేస్తారు. 15-30 నిమిషాల్లో ఫలితాలు తెలుస్తాయి కాబట్టి ఎక్కువ మందికి

Read more