అత్యాచారం కేసు.. ఆశారాం బాపూకి జీవితఖైదు

ఇప్పటికే మరో అత్యాచారం కేసులో జైల్లో ఉన్న ఆశారాం అహ్మదాబాద్‌ః ఆథ్యాత్మిక గురువు ఆశారాం బాపూకు గాంధీనగర్ లోని సెషన్స్ కోర్టు జీవిత ఖైదును విధించింది. తన

Read more