ప్రేమ ఎంత మధురం

ప్రేమ ఎంత మధురం కొండల్ని బద్దలు చేసేంత విశ్వాసం నీపై నాకున్నా ప్రేమ లేకపోతే ప్రియనేస్తమా అదంతా వ్యర్థమే కదా! కాల్చబడేందుకు నా దేహాన్ని కొవ్వొత్తిగా మార్చినా,

Read more

భర్తకు బాసటగా

COUPLE- భర్తకు బాసటగా ప్రైవేటురంగ ఉద్యోగాలు పెరిగి పోతున్న నేటి కాలంలో ప్రతి స్త్రీ ఎపుడో ఒకప్పుడు ఎదుర్కొనే సమస్యే ఇది. ఏదో ఒక సమయంలో భర్త

Read more

మీ భాగస్వామి కులాసాయేనా?

మీ భాగస్వామి కులాసాయేనా? వైవాహిక జీవితంలో భార్యాభర్తల్లో ఒకరి మనస్తత్వం, గుణగణాలు, ఆరోగ్యం మొదలైన అన్ని విషయాలు వారిపై ఎంత ప్రభావం చూపిస్తాయో, రెండవవారిపై కూడా అంతే

Read more