మేము రుణాలిస్తామంటే మీరే తీసుకోవట్లేదు

వ్యాపార, పారిశ్రామికరంగానికి ఎస్బీఐ చెర్మన్‌ పిలుపు న్యూఢిల్లీ: బ్యాంకుల నుంచి అప్పులు తీసుకోవాలని, ఆ తర్వతా వాటిని పెట్టుబడులుగా పెట్టుకోవాలని దేశీయ వ్యాపార, పారిశ్రామికరంగానికి ప్రభుత్వ రంగ

Read more