రానున్న రెండు నెలలు చాల జాగ్రత్తగా ఉండాలి

కరోనా మహమ్మారి ఉదృతి తగ్గిపోయిందని అంత అనుకుంటున్నారు కానీ ఈ మహమ్మారి ఇంకా మాయమైపోలేదు. ఉప్పెనలా ముంచుకొస్తుంది. సెకండ్ వేవ్ ఉదృతి ఇంకా నడుస్తుండగానే..మూడో వేవ్ మరికొద్ది

Read more