కరోనా డెల్టా వేరియంట్ తో రానున్న రోజుల్లో తీవ్ర ముప్పు

ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ వెల్లడి కరోనా డెల్టా వేరియంట్ ప్రపంచాన్ని వదిలేలా లేదని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ తాజా నివేదిక తెలిపింది డెల్టా వేరియంట్ వ్యాప్తి రానున్న

Read more

కరోనా కేసుల సంఖ్య 11,08,37, 382

మృతుల సంఖ్య 24,52,582 ప్రపంచంలో కరోనా వ్యాప్తి తీవ్రత కొనసాగుతోంది. కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ తాజా బులిటెన్ మేరకు ఈ ఉదయానికి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అన్ని దేశాలూ

Read more

10 కోట్ల 63లక్షల కరోనా కేసులు

మృతుల సంఖ్య 23 లక్షల 20 వేల 445 ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కరోనా వ్యాప్తి ఉధృతి కొనసాగుతోంది. ఈ ఉదయానికి ప్రపంచ దేశాలన్ని కలిపి మొత్తం కరోనా

Read more

ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 9 కోట్ల 97 లక్షల 71 వేల కరోనా కేసులు

టాప్ ఫైవ్ లో అమెరికా, ఇండియా, బ్రెజిల్, రష్యా, బ్రిటన్ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కరోనా వ్యాప్తి తీవ్రత కొనసాగుతోంది. సోమవారం ఉదయానికి ప్రపంచ దేశాలన్నీ కలిపి మొత్తం

Read more

ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 9 కోట్ల 93 లక్షల 38 వేల 137 కరోనా కేసులు

కరోనా వ్యాప్తి ఉదృతి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కరోనా వ్యాప్తి ఉదృతి కొనసాగుతోంది. ఈ ఉదయానికి ప్రపంచ దేశాలన్నీ కలిపి మొత్తం కరోనా కేసుల సంఖ్య 9 కోట్ల

Read more

9 కోట్ల 87 లక్షల కరోనా కేసులు

మృతుల సంఖ్య 21 లక్షల 16 వేల 336 ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కరోనా వ్యాప్తి కొనసాగుతోంది. ఈ ఉదయానికి  ప్రపంచ దేశాలన్నీకలిపి కరోనా కేసుల  సంఖ్య  9

Read more

9 కోట్ల 80లక్షలు దాటేసిన కరోనా కేసులు

ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కరోనా వ్యాప్తి తీవ్రత ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కరోనా వ్యాప్తి తీవ్రత కొనసాగుతోంది. ఈ ఉదయానికి ప్రపంచ దేశాలన్నీ కలిపి మొత్తం కరోనా కేసుల సంఖ్య

Read more

ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 9 కోట్ల 35లక్షలు కరోనా కేసులు

మృతుల సంఖ్య 20లక్షల 2 వేల 347 ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కరోనా వ్యాప్తి తీవ్రత నెలకొంది. శుక్రవారం ఉదయానికి ప్రపంచ దేశాలన్నీ కలిపి మొత్తం కరోనా కేసుల

Read more

ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 9 కోట్ల 20 లక్షలు దాటిన కరోనా కేసులు

మృతుల సంఖ్య 19లక్షల 70 వేల 96 ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కరోనా వ్యాప్తి తీవ్రత కొనసాగుతోంది. ఈ ఉదయానికి ప్రపంచ దేశాలన్నీకలిపి మొత్తం కరోనా కేసుల సంఖ్య

Read more

ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 9 కోట్ల 13లక్షలు దాటిన కరోనా కేసులు

మృతుల సంఖ్య 19 లక్షల 52 వేల 879 ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కరోనా వ్యాప్తి తీవ్రత రోజు రోజుకూ ఉదృతమౌతోంది. ఈ ఉదయానికి ప్రపంచ దేశాలన్నీ కలిపి

Read more

ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 8 కోట్ల 61లక్షలు దాటేసిన కరోనా కేసులు

మృతుల సంఖ్య 18లక్షల 60వేల 431 ప్రపంచంలో కరోనా వ్యాప్తి తీవ్రత కొనసాగుతోంది. ఈ ఉదయానికి ప్రపంచ దేశాలన్నిటిలో కలిపి కరోనా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య 8కోట్ల

Read more