ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 9 కోట్ల 35లక్షలు కరోనా కేసులు

మృతుల సంఖ్య 20లక్షల 2 వేల 347 ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కరోనా వ్యాప్తి తీవ్రత నెలకొంది. శుక్రవారం ఉదయానికి ప్రపంచ దేశాలన్నీ కలిపి మొత్తం కరోనా కేసుల

Read more

ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 9 కోట్ల 20 లక్షలు దాటిన కరోనా కేసులు

మృతుల సంఖ్య 19లక్షల 70 వేల 96 ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కరోనా వ్యాప్తి తీవ్రత కొనసాగుతోంది. ఈ ఉదయానికి ప్రపంచ దేశాలన్నీకలిపి మొత్తం కరోనా కేసుల సంఖ్య

Read more

ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 9 కోట్ల 13లక్షలు దాటిన కరోనా కేసులు

మృతుల సంఖ్య 19 లక్షల 52 వేల 879 ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కరోనా వ్యాప్తి తీవ్రత రోజు రోజుకూ ఉదృతమౌతోంది. ఈ ఉదయానికి ప్రపంచ దేశాలన్నీ కలిపి

Read more

ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 8 కోట్ల 61లక్షలు దాటేసిన కరోనా కేసులు

మృతుల సంఖ్య 18లక్షల 60వేల 431 ప్రపంచంలో కరోనా వ్యాప్తి తీవ్రత కొనసాగుతోంది. ఈ ఉదయానికి ప్రపంచ దేశాలన్నిటిలో కలిపి కరోనా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య 8కోట్ల

Read more

ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 8 కోట్ల 11 లక్షలు దాటేసిన కరోనా కేసులు

మరణాల సంఖ్య 17లక్షల 71 వేల 884 ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కరోనా వ్యాప్తి తీవ్రత కొనసాగుతోంది. ఈ ఉదయానికి ప్రపంచ దేశాలన్నీ కలిపి మొత్తం కరోనా కేసుల

Read more

ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 8 కోట్ల 7లక్షలు దాటిన కరోనా కేసులు

మృతుల సంఖ్య 17లక్షల, 64వేల 697 ప్రపంచంలో కరోనా వ్యాప్తి తీవ్రత కొనసాగుతోంది. ఈ ఉదయానికి ప్రపంచ దేశాలన్నిటిలో కలిపి మొత్తం కరోనా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య

Read more

ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 7 కోట్ల 97లక్షలు దాటేసిన కరోనా కేసులు

మృతుల సంఖ్య 17లక్షల 49వేల 340 ప్రపంచంలో కరోనా వ్యాప్తి తీవ్రత కొనసాగుతోంది. ఈ ఉదయానికి ప్రపంచం మొత్తంలో కరోనా కేసుల సంఖ్య 7 కోట్ల 97లక్షల 

Read more

ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 7 కోట్ల 60లక్షలు దాటేసిన కరోనా కేసులు

మృతుల సంఖ్య 16లక్షల 81 వేల 79 ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కరోనా కేసుల సంఖ్య 7 కోట్ల 60లక్షలు దాటేసింది. అలాగే కరోనా మృతుల సంఖ్య 16లక్షల

Read more

ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 5 కోట్ల 43 లక్షలు దాటిన కరోనా కేసులు

మృతుల సంఖ్య 13లక్షల 17 వేల 399 ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కరోనా వ్యాప్తి తీవ్రత కొనసాగుతోంది. ఈ ఉదయానికి ప్రపంచం మొత్తంగా కరోనా కేసుల సంఖ్య 5

Read more

ప్రపంచవ్యాప్తంగా కరోనా వ్యాప్తి తీవ్రత

ఇండియాలో తగ్గిన కరోనా ఉధృతి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కరోనా వ్యాప్తి తీవ్రత కొనసాగుతోంది. ఈ ఉదయానికి ప్రపంచంలో మొత్తం కరోనా కేసుల సంఖ్య 4 కోట్ల 37లక్షల,

Read more

ప్రపంచ వ్యాప్తంగా 4 కోట్ల 29 లక్షల, 25 వేల కరోనా కేసులు

జాగ్రత్తలు కచ్చితంగా పాటించాలని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ హెచ్చరిక ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కరోనా వ్యాప్తి తీవ్రత కొనసాగుతోంది. ప్రపంచం మొత్తంలో కరోనా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య 4

Read more