ఆయుర్వేదంలో ధనియాల ప్రాధాన్యత!

అభ్రకాన్ని శుద్ధి చేసేందుకు ఆయుర్వేద వైద్యులు ధనియాలని ప్రముఖంగా వాడతారు. కఠినమైన ఖనిజాల్నే శుద్ధి చేయగల శక్తి ఉన్న ఈ ధనియాలు సున్నితమైన శరీరాన్ని ఇంకెంతంగా సంరక్షిస్తాయో

Read more