గాలివానను లెక్క చేయకుండా రైతులకు అండగా నిలిచిన మఠంపల్లి ఎస్సై రవి కుమార్

గాలివానను లెక్క చేయకుండా రైతులకు అండగా నిలిచి మనసున్న మహారాజు అనిపించుకున్నాడు మఠంపల్లి ఎస్సై రవి కుమార్. గత పది రోజులుగా అకాల వర్షాలు రైతులను కన్నీరు

Read more