కూరలు వండే విధానం

బంగాళాదుంపలు చిన్న ముక్కలు కోసి ఉడికించకూడదు. అలా చేస్తే వాటిలోని పోషక విలువలు పోతాయి. అందుకే బంగాళాదుంపల్ని బాగా కడిగి మధ్యగా కోసి పొట్టుతో ఉడికించాలి. అలా

Read more