కాంట్రాక్టు లెక్చరర్ల సమస్యలు ప్రభుత్వానికి పట్టవా?

కాంట్రాక్టు లెక్చరర్ల సమస్యలు ప్రభుత్వానికి పట్టవా? తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంట్రాక్టు వ్యవస్థ ఉండదని, కాంట్రాక్టు విధానంలో పనిచేస్తున్నవారందరినీ రెగ్యు లర్‌ చేస్తామని ముఖ్యమంత్రి కేసిఆర్‌ ప్రకటించారు. దీనితో

Read more