తెలుగు బిగ్ బాస్ సీజన్ -5 కంటెస్టెంట్స్ !

ఒక్కరు ఇద్దరు కొత్త వారు మినహా అంతా పాత వారే! తెలుగు బిగ్ బాస్ సీజన్ -5 కర్టన్ రైజ్ కార్యక్రమం మరి కొన్ని గంటల్లో రానుంది.

Read more