బాసర ట్రిపుల్ ఐటీలో 100 మంది విద్యార్థులకు అస్వస్థత

మధ్యాహ్న భోజనంలో విద్యార్థులకు ఎగ్‌ఫ్రైడ్ రైస్తిన్న గంటకే వాంతులు, విరేచనాలతో ఇబ్బంది పడిన విద్యార్థులు బాసరః బాసర ట్రిపుల్ ఐటీలో 100 మంది విద్యార్థులు అస్వస్థకు గురయ్యారు.

Read more