తెలంగాణ సిఎస్ ను కలిసిన జపాన్ కాన్సుల్ జనరల్

బిఆర్ కెఆర్ భవన్ లో భేటీ Hyderabad: జపాన్ కాన్సుల్ జనరల్  టాగా మాసాయుకి రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి  సోమేశ్ కుమార్ ను శుక్రవారం మర్యాద

Read more