దేశంలో మళ్లీ పుంజుకుంటున్న కాంగ్రెస్‌

ఏ దేశ రాజకీయ పార్టీకైనా ఆటుపోట్లు, గెలుపు ఓటములు, జయాపజయాలు సహజం. పరిస్థితులను బట్టి ఎదుగుదల అధికారం పొందడం అనేవి ఉంటాయి. తప్ప ఓడిపోయిన పార్టీని తుడిచిపెట్టుకుపోయిందనడం

Read more