ఢిల్లీ అల్లర్ల ప్రభావిత ప్రాంతాలు సందర్శించడంపై కాంగ్రెస్‌

న్యూఢిల్లీ: ఢిల్లీలోని అల్లర్ల ప్రభావిత ప్రాంతాలను సందర్శించడానికి కాంగ్రెస్‌ ప్రతినిధి బృందం ఏర్పడింది. ఈనేపథ్యంలో వారు ప్రెస్‌ బ్రీఫింగ్‌ ఏర్పాటు చేసి వారు మాట్లాడుతున్నారు. తాజా బిజినెస్‌

Read more