కాంగ్రెస్ రాజ్ భవన్ ముట్టడి ఫై శాఖ మంత్రి మల్లారెడ్డి ఫైర్..

కాంగ్రెస్ పార్టీ చేపట్టిన రాజ్ భవన్ ముట్టడిపై కార్మిక శాఖ మంత్రి మల్లారెడ్డి ఫైర్ అయ్యారు. ఈడీ నోటీసులు వస్తే ఢిల్లీ వెళ్లి ఆందోళన చేయాలి కానీ..

Read more