కారుణ్య మరణానికి అనుమతినివ్వండి

తెలంగాణ గ్రూప్‌-2 అభ్యర్థుల వినతి హైదరాబాద్‌: కారుణ్య మరణానికి అనుమతినివ్వాలంటూ తెలంగాణ గ్రూప్‌-2 అభ్యర్ధులు మానవ హక్కుల కమీషన్‌ను ఆశ్రయించింది. 2016 జరిగిన టిఎస్‌పిఎఎస్సీ గ్రూప్‌-2 పరీక్ష

Read more