అంతరిక్ష వాణిజ్యంలో భారత్‌ను వెనక్కి నెట్టేందుకు చైనా!

‘స్మార్ట్ డ్రాగన్’, ‘టెంగ్లాంగ్’ పేరుతో రెండు రాకెట్ల ఆవిష్కరణ బీజింగ్‌: పలు దేశాల ఉపగ్రహాలను అత్యంత చవగ్గా, విజయవంతంగా రోదసీలో ప్రవేశపెడుతున్న భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ

Read more