త్వరలోనే మైదానంలో అడుగుపెడతా: బుమ్రా…

న్యూఢిల్లీ: గాయాలు అనేవి క్రీడల్లో సహజం కానీ ఎంత త్వరగా కోలుకొని పునరాగమనం చేసామనేది ముఖ్యం. ప్రస్తుతం నా లక్ష్యం తగిలిన ఎదురుదెబ్బ కన్నా నా పునరాగమనం

Read more