కొలంబియాలో పెరిగినమృతుల సంఖ్య

కొలంబియాలో పెరిగిన మృతుల సంఖ్య కొండచరియలు విరిగి పడిన ఘటనలో మృతుల సంఖ్య పెరిగింది. ఈ ప్రమాదంలో 234 మంది మృతిచెందినట్టు తెలిసింది.

Read more