కాలేజ్‌కు సరికొత్తగా

కాలేజ్‌కు సరికొత్తగా కాలేజీలు ప్రారంభమయ్యే వేళ అమ్మాయిలు కొత్తబట్టలు కొత్తపుస్తకాలకి బడ్జెట్‌ కేటాయిస్తారు. కాలేజీకి వెళ్లగానే మిగతా అందరిలో తామే స్పెషల్‌గా కనబడాలనే ఆత్రుత వారిలో ఎక్కువగా

Read more