చెడు క్రిములతో అంటువ్యాధులు

చెడు క్రిములతో అంటువ్యాధులు దేహానికి అపకారాన్ని కలుగజేసే సూక్ష్మక్రిములు (వీటిని పాథోజెన్స్‌ అంటారు) శరీరంలోకి ప్రవేశించినప్పుడు ఇన్‌ఫెక్షన్‌ కలుగుతుంది. పాథోజెన్స్‌లో ఈ కింది రకాలుంటాయి. బాక్టీరియా, వైరస్‌,

Read more

కానుక

కానుక దాల్చిన చెక్క, పసుపు, జాపత్రి, లవం గాలు వీటన్నిటినీ సమానంగా తీసుకుని బాగా నూరి పూటకు పావ్ఞస్పూను చొప్పున వీటి చూర్ణాన్ని తేనెతో కలిపి రోజూ

Read more