నౌకా దళ యుద్ధ విన్యాసాలకు విశాఖ తీరం రెడీ

రేపు రాష్ట్రపతి రాక Visakhapatnam: నౌకా దళ యుద్ధ విన్యాసాలకు విశాఖ తీరం రెడీ అయింది. అంతర్జాతీయంగా స్నేహపూర్వక వాతావరణం, సమన్వయం, సహకారంతో మహా సముద్రాల మధ్య

Read more