బొగ్గుతో మానవాళికి ముప్పు!

భారతదేశంలో భవిష్యత్‌ విద్యుత్‌ అవసరాల్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని బొగ్గు ఆధారిత విద్యుత్‌ ఉత్పత్తి కేంద్రాల నిర్మాణం పెద్దఎత్తున జరుగుతోంది. వీటిని వ్యతిరేకిస్తూ ఉద్యమాలు జరుగుతున్నా కేంద్ర, రాష్ట్ర

Read more