విశాఖలో సీఎం జగన్ వ్యతిరేక పోస్టర్లు కలకలం

ఏపీ సీఎం జగన్ కు వ్యతిరేకంగా విశాఖ లో పోస్టర్లు వెలిశాయి. ‘గో బ్యాక్ సీఎం సర్’.. ‘రాజధాని అమరావతిని నిర్మించండి’ అని రాసి ఉన్న ఫ్లెక్సీలు

Read more