దేశవ్యాప్తంగా రాహుగ్రస్త సూర్యగ్రహణం

తొలిసారిగా గుజరాత్‌లోని ద్వారకలో ఆవిష్కృతం న్యూఢిల్లీ: దేశవ్యాప్తంగా ఇవాళ ఆదివారం రాహుగ్రస్త సూర్యగ్రహణం ఏర్పడింది.. దీంతో విశ్వంలో మరో ఖగోళ అద్భుతం ఆవిష్కృత మైనట్టైంది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా

Read more