ప్రతీ విద్యార్థి మానసిక స్థైర్యాన్ని అలవరుచుకోవాలి!

హైదారాబాద్‌: మిస్‌ వరల్డ్‌-2017 క్లారిస్సా బోవర్స్‌ కొల్లూరులోని నారాయణ మహిళా కళాశాలను సందర్శించారు. కాలేజీకి చెందిన విద్యార్థులు బోవర్స్‌కు అపూర్వ స్వాగతం పలికారు. స్వాగత గీతాన్ని ఆలపిస్తూ

Read more