చూయింగ్‌గమ్‌ మంచిదే

చూయింగ్‌గమ్‌ మంచిదే ఎన్నోరకాల అనారోగ్య పరిస్థితులు ఈ దంత క్షయానికి కారణమవ్ఞతాయి. కడుపులో ఆమ్లాలు నోటిలోకి రావడం వీటిలో ప్రధాన సమస్య. దీనిలో గ్యాస్ట్రో ఎనోఫాజియల్‌ అంటారు.హైయాటిస్‌

Read more