జోక్స్‌.. జోక్స్‌..

తండ్రి: ఏరా! రాము ఎందుకు ఏడుస్తున్నావ్ఞ? రాము: అర్ధరూపాయి బిళ్ల మింగేశా అది వస్తుందో రాదోనని ఏడుస్తున్నా. తండ్రి: ఒరే§్‌ు గోపీ నువ్వెందుకు ఏడుస్తున్నావ్‌ గోపి: రాము

Read more

జోక్స్‌… జోక్స్‌…

భార్య: ఏమండి ఈత కొట్టండి. కొడుకు: ఎందుకమ్మా నాన్నను ఈత కొట్టమంటున్నావ్ఞ. భర్త : నాకు ఈత రాదు. ఇన్సూరెన్సు ఉన్నది కాబట్టి ఈత కొట్టుమంటుంది మీ

Read more

జోక్స్‌… జోక్స్‌…

ఉపాధ్యాయుడు : రవీ! పదండి ముందుకు పదండి తోసుకు, పోదాం పోదాం పైపైకి.. అని ఎవరన్నార్రా? రవి: మొన్న బస్సెక్కినప్పుడు సిటీ బస్‌ కండక్టర్‌ సార్‌! తాజా

Read more

జోక్స్‌… జోక్స్‌…

రోగి: మీరిచ్చిన మందులతో ఒళ్ళు నొప్పులు తగ్గిపోయాయి. థ్యాంక్స్‌ డాక్టర్‌. కాని శ్వాస పీల్చుకోవడం కొంత ఇబ్బందిగా ఉంది. డాక్టర్‌: ఒళ్ళు నొప్పులు తగ్గించినవాడ్ని శ్వాస ఆపలేనా.

Read more

జోక్స్‌… జోక్స్‌..

తండ్రి : ఇల్లు-గిల్లు, పొలం-గిలం, నగా-నట్రా పంచుకొండిరా కొడుకు : అయితే ఇల్లు నాకిచ్చి గిల్లు తమ్ముడికి ఇవ్వండి తండ్రి : సరే పొలం, నగా తమ్ముడకి

Read more