నాటి ఘటోత్కచుని ఆశ్రమమే నేటి చిత్రదుర్గ

నాటి ఘటోత్కచుని ఆశ్రమమే నేటి చిత్రదుర్గ ఇది బెంగళూర్‌కు 202 కిIIమీల దూరంలో ఉన్న అతి సుందర పర్వత ప్రాంతం (హిల్‌ స్టేషన్‌) ఆ రాష్ట్రంలో ఇది

Read more