బుద్ధగయలో దలైలామా.. చైనా మహిళా కోసం భద్రతా బలగాల వేట

ఆయనకు చైనా మహిళ హాని తలపెడుతుందన్న అనుమానం..సదరు మహిళ ఊహాచిత్రం విడుదల బుద్ధగయః బౌద్ధుల ఆధ్యాత్మిక గురువు దలైలామాకు ఓ చైనా మహిళ హాని తలపెట్టే అవకాశం

Read more