చైనా అధ్యక్షుడుకి 70 ఏళ్లు వచ్చినా నో రిటైర్మెంట్

బీజింగ్: చైనా అధ్యక్షుడు షీ జిన్‌పింగ్‌కు బుధవారంతో 69 ఏళ్లు పూర్తయ్యాయి. చైనా అధ్యక్షులు 68 ఏళ్ల వయసు దాటిన తర్వాత లేదా అయిదేళ్ల చొప్పున రెండు

Read more