ఇవన్నీ చైనా ఆధ్వర్యంలోనే నడుస్తున్నాయి.. అమెరికా

ఈ 20 కంపెనీల జాబితా విడుదల చేసిన వైట్ హౌస్ వాషింగ్టన్‌: చైనా అధినంలో నడిచే 20 సంస్థల జాబితాను అమెరికా విడుదల చేసింది. ఈ కంపెనీలన్నీ

Read more