పండుమిర్చి చికెన్‌

రుచి: వెరైటీ వంటకాలు ‘చెలి’ పాఠకుల కోసం కావలసిన పదార్థాలు: చికెన్‌ ముక్కలు: అరకిలో, పండుమిర్చిముద్ద- టేబుల్‌స్పూను, ఎండుమిర్చి- రెండు, ఉల్లిముద్ద-అరకప్పు, వెల్లుల్లిముద్ద-2 టేబుల్‌సూన్పుఅల్లంతురుము- 2 టేబుల్‌స్పూన్లు,దాల్చినచెక్క-2

Read more