ప్రమాద పనుల్లో పసితనం చాకిరీ

ప్రమాద పనుల్లో పసితనం చాకిరీ ఇతర రాష్ట్రాల నుంచి చాటుమాటుగా బాలలను హైద రాబాద్‌ నగరానికి తీసుకొచ్చి ప్రమాదకరమయిన పరిశ్రమల్లో వారిచే వెట్టిచాకిరీ చేయించడం తరచుగా జరుగుతోంది.గత

Read more

బాల కార్మికులకు చట్ట రక్షణ ఎక్కడ?

బాల కార్మికులకు చట్ట రక్షణ ఎక్కడ? పలకా బలపం పట్టి చదువు కునే వయసులో పేదరికం చేతనో, లేక తల్లిదండ్రుల నిర్యక్ష్యం వల్లనో బడి మానే సిన

Read more

బందీ అయిన బాల్యం!

బందీ అయిన బాల్యం! చేసింది చెప్పుకోవడం సులభం. కాని చెప్పింది చేయడం మాత్రం ఎంతోకష్టతరం.అలా హామీ లిచ్చి ఆ తర్వాత మాటమార్చిన నేతలెందరో కాలగర్భం లో కలిసిపోయారు.

Read more