కోళ్ల ఫారాలను తాకిన కరోనా బూచి

కొనేవారు లేక షేడ్‌లకే పరిమితం అయిన కోళ్లు మెదక్‌: కరోనా వైరస్‌ పౌల్ట్రీ ఫారం నిర్వహకుల పాలిట శాపంగా మారింది. చికెన్‌ తింటే కరోనా వ్యాధిసోకుతుందని కొందరు

Read more