తప్పులు సరిదిద్దుకోండి..

మనస్విని (ప్రతి శనివారం) నమస్కారం మేడమ్‌, నాపేరు సువర్ణ. నాకు 30 సంవత్సరాలు, నాకు పెళ్లి అయి 8 సంవత్సరాలు అవ్ఞతుంది. పెళ్లి అయినప్పటి నుండి మాఆయన

Read more

ప్రయత్నించి చూడు..

కొందరు అనుకున్న వెంటనే ఆ పని పూర్తి చేస్తే ఆని నిద్రపోరు. మరికొందరు అనుకుంటారు కానీ రేపు ఎల్లుండి అనుకుంటూ వాయిదా వేస్తారు. ఇంకొరదరు అయితే అసలు

Read more

మేధస్సును పెంచే చదరంగం

చదరంగంలో బొమ్మల పావులు మరీ కొత్తవేం కాదు. మధ్యయుగం నుంచీ నాటి రాజ్యాలని పోలిన పావ్ఞల్ని తయారుచేయడం వాడుకలో ఉంది. పావ్ఞలతోబాటు బోర్డుల్నీ ఎంతో విలువైన రాళ్లతోనూ

Read more

మనసుతో ఆ మార్పు

మనం నేర్చుకొనే విద్యలోనే మనల్ని సంస్కరించే అంశాలుంటాయి. విజయం అనే పదాన్ని నిర్వచించడం చాలా కష్టం. జీవితంలో పైకి ఎదగాలనే వ్యక్తి ఎప్పుడూ నేర్చుకుంటూనే ఉండాలి. మన

Read more

భర్తను మార్చుకునే ప్రయత్నం చేయండి

నా జీవితం ఆడవి కాచిన వెన్నెలలా తయారయ్యింది. రెండు చేతులారా జీతం వస్తున్నా సుఖశాంతులు కరువయ్యాయి. కట్టుకున్న భర్త కొరివిలా మారి కాల్చుకుని తింటున్నాడు. యవ్వనపు కలలన్నీ

Read more

సూర్య నమస్కారాలు

సూర్య నముస్కారములు అందరికీ ఆచరణ యోగ్యమైనవి. వీటిలో స్రీలకు సులువైన మెలుకువలను చేర్చారు. బలహీనులకు లేక మహీళలకు సులభమైనవి. ఉదయం ఎండలో వీనిని సాధన చేయటంచేత వాసోడే

Read more

మానసిక దృఢత్వం

ఈప్రపంచంలో మనం మనిషి గెలుప్ఞ మనోబలంతోనే ఆరంభమవ్ఞతుంది. అన్ని మానసిక స్థితిపైన ఆధారపడి ఉంటుంది. వృద్ధాప్యంలో అరవై ఏళ్లు దాటినవారు ఇంకాను మనం నూరేళ్లు బతకగలం అనే

Read more

మహిళల భూషణాలు

ప్రాచీనాలంకారికులు స్త్రీల భూషణాలను 16 రకాలుగా వర్గీకరించారు. అవేవో తెలుసుకుందామా! శిరోభూషణాలు: శిఖాపాశం, శిఖావాల్యం (ఇవి కొప్పుచుట్టూ అలంకరించుకునేవి). శిఖాజాలం, పిండీపత్రం (ఇవి నాగరాల వంటివి) చూడామణి

Read more

ప్రేమ పేరుతో మోసాలు

వారిద్దరు ప్రేమికులు. బెంగళూరులో సాఫ్ట్‌వేర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఒకే కులం కావడడంతో పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నారు. ఇదే చనువ్ఞతో ఇద్దరు ఏకాంతంగా గడిపేవారు. ఆ అబ్బాయి తన ప్రేయసి నగ్న

Read more

పంటి సమస్యలు

ఎన్నోరకాల అనారోగ్య పరిస్థితులు ఈ దంత క్షయానికి కారణమవ్ఞతాయి. కడుపులో ఆమ్లాలు నోటిలోకి రావడం వీటిలో ప్రధాన సమస్య. దీనిలో గ్యాస్ట్రో ఎనోఫాజియల్‌ అంటారు.హైయాటిస్‌ హెర్నియా సమస్యలో

Read more

అనుక్షణం తోడుగా

జీవితభాగస్వామి అంటే అనుక్షణం తోడుగా నిలిచేవారని అంటారు. భార్యాభర్తల ఆలోచనా విధానం ఒకేలా ఉండాలని ఎక్కడా లేదు. కానీ నమ్మకం ప్రేమను పండిస్తుంది. ఒక అపరిచిత వ్యక్తిని

Read more