పెట్రోల్‌ బంకుల్లో నిరీక్షణకు చెక్

ముంబై: పెట్రోల్‌ బంకుల్లోను ఫాస్టాగ్‌ తరహా విధానం అమల్లోకి తెచ్చేందుకు సిద్ధమవు తున్నారు. అత్యవరస సమయంలో పెట్రోల్‌ బంకుకు వెళ్లి పెట్రోల్‌ కొట్టించేందుకు వరుస ఉంటుంది. పెట్రోల్‌

Read more