మార్పును జీర్ణం చేసుకోవాలి

ఆడపిల్లలు ఒకప్పుడు 14, 15 సంవత్సరాలకు రజస్వలమయ్యేవారు. ఆధునిక ఆహారపు అలవాట్లు, శరీరానికి సరైన వ్యాయామం లేకపోవడం వంటి కారణాలతో తొమ్మిది, పదేళ్లకే మెచ్యూర్‌ అవ్ఞతున్నారు. దీంతో

Read more