అందుకే తేజ్‌బహదూర్‌ నామినేషన్‌ తిరస్కరించాం

్డవారణాసి: తేజ్‌బహదూర్‌ నామినేషన్‌ తిరస్కరణపై వారణాసి ఎన్నికల రిటర్నింగ్‌ అధికారి ఒకరు స్పష్టత ఇచ్చారు. అయితే ఎవరైనా వ్యక్తి గత ఐదేళ్లలో రాష్ట్రప్రభుత్వ లేదా కేంద్రప్రభుత్వ సర్వీసుల

Read more