త్రివిధ దళాల మహాధిపతిగా బిపిన్ రావత్

భారతదేశ తొలి చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్‌గా ఆర్మీ చీఫ్ బిపిన్ రావత్ ఈ రోజు బాధ్యతలు చేపట్టనున్నారు. న్యూఢిల్లీ: భారత ఆర్మీ చీఫ్ బిపిన్ రావత్

Read more

పనికిరాని సిడీలతో…

పనికిరాని సిడీలతో… మీకు పనికిరాని సిడీలను ఏం చేస్తారు. సాధారణంగా చెత్తకుండీలో పారేస్తారు. కాస్తంత సృజనాత్మకంగా ఆలోచిస్తే నేరుగా పారేయడానికి బదులు మరోటి చేయవచ్చు. కొంతమంది కాస్తంత

Read more