డ్రగ్స్‌ చెడు వ్యసనాలకు దారి తీస్తుంది.

  హైదరాబాద్‌: డ్రగ్స్‌ వ్యవహారంపై సినీ నటి స్పందిస్తూ… డ్రగ్స్‌ మంచి అలవాటు కాదు. మానవ జన్మ ఉన్నతమైనది. మానవుడి జన్మ దేవుడిచ్చిన వరం. దాన్ని సరైన

Read more