అందానికి ఆముదం

అందానికి ఆముదం వయసు పెరిగేకొద్దీ ఆ ప్రభావం చర్మంపై పడుతుంది. దాంతో చర్మంపై అక్కడక్కడా మచ్చలు పడుతుంటాయి. వాటిని తగ్గించాలంటే రోజులో రెండుసార్లు మచ్చలున్న చోట కొద్దిగా

Read more