పారిస్‌లో కార్ల మీద నిషేధం విధించిన ప్రభుత్వం

పారిస్‌: యారప్‌ దేశాలు వేడిగాలులతో ఉక్కిరిబిక్కిరి అవుతున్నాయి. ప్రాన్స్‌ దేశంలో గాలి కాలుష్యం కూడా తీవ్రమైంది. అయితే ఈ పరిస్థితిని కట్టడి చేయడానికి పారిస్‌ ప్రభుత్వం సగం

Read more