టయోటా నుంచి కొత్త కరోల్లా ఆల్టిస్‌

టయోటా నుంచి కొత్త కరోల్లా ఆల్టిస్‌ హైదరాబాద్‌: టయోటా కిర్లోస్కర్‌ కంపెనీనుంచి కొత్తగా ఆధునీకరిం చిన కరోల్లా ఆల్టిస్‌ విడుదలయింది. సూపర్‌ సివిటి-1 ఏడుస్పీడ్‌ షిప్ట్‌మేటిక్‌, స్పోర్ట్‌

Read more