కాలిఫోర్నియాలో కార్చిచ్చు

అగ్నికి ఆహుతైన 30 వేల ఎకరాల వృక్షసంపద వాషింగ్టన్‌: అమెరికాలోని కాలిఫోర్నియాలో మరోమారు కార్చిచ్చు చెలరేగింది. వేల ఎకరాల్లో వృక్ష సంపద అగ్నికి ఆహుతైంది. వేలాది మంది

Read more