కొత్త కళాశాలలను ఏర్పాటు చేయాలి:

ప్రజావాక్కు   కొత్త కళాశాలలను ఏర్పాటు చేయాలి: జి.అశోక్‌, గోదూర్‌, జగిత్యాలజిల్లా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రతి సంవత్సరం ఇంటర్మీడియేట్‌లో ఉత్తీర్ణుల సంఖ్య పెరగుతోంది. ఈ కారణంగా ప్రభుత్వ

Read more