ప్యాసింజర్‌ కార్ల విక్రయాల్లో 4.48% వృద్ధి

ప్యాసింజర్‌ కార్ల విక్రయాల్లో 4.48% వృద్ధి న్యూఢిల్లీ, నవంబరు 10: దేశీయ ప్యాసింజర్‌ కార్ల విక్రయాల పరంగా అక్టోబరునెలలో 4.48శాతం వృద్ధిని సాధించినట్లు సియామ్‌ గణాంకాలు చెపుతున్నాయి.

Read more