10 వేల ఒంటెలను చంపానున్న ఆస్ట్రేలియా ప్రభుత్వం

ఆస్ట్రేలియాను దహిస్తోన్న కార్చిచ్చు సిడ్నీ: ఆస్ట్రేలియా ఇప్పుడు కార్చిచ్చు కారణంగా దయనీయ పరిస్థితిలోకి జారుకుంది. అత్యధిక శాతం భూభాగాన్ని కార్చిచ్చు దహించివేసింది. మిగతా ప్రాంతాలకు కూడా పాకుతుండడంతో

Read more